https://www.pepperfriends.org/uploads/bengle-naga/002/bengle-naga_002_frutto_19.jpg

Varietà:
Bengle Naga

 
Specie:
Capsicum chinense Jacq.

 
Sinonimi:
Bengal Naga

 
Origine:
Dorset, Inghilterra

Tipologia:
Super hot, particolari

Piccantezza:
Estrema (732.000-923.000 SHU)

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

Varietà di origine indiana, ma selezionata in Inghilterra.

732.000-923.000 SHU

0 SHU 2.200.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Oban 2018

Capsicum chinense Jacq.

Bengle Naga

bengle-naga_002_frutto_18.jpg

bengle-naga_002_frutto_20.jpg

bengle-naga_002_pianta_02.jpg

bengle-naga_002_pianta_05.jpg

bengle-naga_002_pianta_06.jpg

bengle-naga_002_pianta_07.jpg

bengle-naga_002_pianta_09.jpg

bengle-naga_002_pianta_10.jpg

bengle-naga_002_pianta_11.jpg

bengle-naga_002_frutto_02.jpg

bengle-naga_002_frutto_03.jpg

bengle-naga_002_frutto_07.jpg

bengle-naga_002_frutto_08.jpg

bengle-naga_002_frutto_10.jpg

bengle-naga_002_frutto_10.jpg

bengle-naga_002_frutto_11.jpg

bengle-naga_002_frutto_12.jpg

bengle-naga_002_frutto_13.jpg

bengle-naga_002_frutto_14.jpg

bengle-naga_002_frutto_15.jpg

bengle-naga_002_frutto_16.jpg

bengle-naga_002_frutto_17.jpg

bengle-naga_002_frutto_19.jpg

bengle-naga_002_frutto_23.jpg

bengle-naga_002_frutto_21.jpg