https://www.pepperfriends.org/uploads/cap1546/001/cap1546_001_pianta_15.jpg

Varietà:
CAP 1546

 
Specie:
Capsicum annuum L.

 
Origine:
Giappone

Tipologia:
Ornamentali

Piccantezza:
Bassa (5.000 SHU)

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

CAP indica accessioni provenienti dal German Research Centre for Biotechnology (Genbankinformationssystem des IPK Gatersleben)

5.000 SHU

0 SHU 100.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione Pepperfriendscap1546_002_DSC05661.jpg

cap1546_002_DSC05665.jpg

cap1546_002_DSC05666.jpg

cap1546_002_DSC05667.jpg

cap1546_002_DSC05948.jpg

cap1546_002_DSC05949.jpg

cap1546_002_DSC05951.jpg

cap1546_002_DSC05991.jpg

cap1546_002_DSC05992.jpg

cap1546_002_DSC06827.jpg