https://www.pepperfriends.org/uploads/fatalii/006/DSC06642.jpg

Varietà:
Fatalii

 
Specie:
Capsicum chinense Jacq.

 
Origine:
Africa

Tipologia:
Tradizionali

Piccantezza:
Molto alta (600.000-700.000 SHU)

Frutto:
Giallo

Cromosomi:
24

 

Frutto molto piccante con un aroma molto forte.

600.000-700.000 SHU

0 SHU 2.200.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Stefania 2016

fatalii_002_fiore_01.jpg

fatalii_002_frutto_01.jpg

fatalii_002_frutto_02.jpg

fatalii_002_frutto_03.jpg

fatalii_002_pianta_01.jpg

fatalii_002_pianta_02.jpg