https://www.pepperfriends.org/uploads/bih-jolokia/000/bih-jolokia1_000_frutto_01.jpg

Varietà:
Bih Jolokia #1

 
Specie:
Capsicum chinense Jacq.

 
Sinonimi:
Bih Jolokia Assam #1

 
Origine:
Assam, India

Tipologia:
Super hot, tradizionali

Piccantezza:
Estrema (1.100.000 SHU)

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

Tutto iniziò nel 2006 ...

APPROFONDIMENTI

1.100.000 SHU

0 SHU 2.200.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Scotti 2014

bih-jolokia_003_frutto_01.jpg

bih-jolokia_003_frutto_02.jpg

bih-jolokia_003_pianta_01.jpg

bih-jolokia_003_pianta_02.jpg

bih-jolokia_003_pianta_03.jpg

bih-jolokia_003_pianta_05.jpg