https://www.pepperfriends.org/uploads/bih-jolokia/000/bih-jolokia1_000_frutto_01.jpg

Varietà:
Bih Jolokia #1

 
Specie:
Capsicum chinense Jacq.

 
Sinonimi:
Bih Jolokia Assam #1

 
Origine:
Assam, India

Tipologia:
Super hot, tradizionali

Piccantezza:
Estrema (1.100.000 SHU)

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

Tutto iniziò nel 2006 ...

APPROFONDIMENTI

1.100.000 SHU

0 SHU 2.200.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Oban 2015

bih-jolokia1_004_frutto_04.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_05.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_06.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_07.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_08.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_09.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_10.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_11.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_12.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_13.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_14.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_15.jpg

bih-jolokia1_004_frutto_16.jpg

bih-jolokia1_004_pianta_04.jpg

bih-jolokia1_004_pianta_06.jpg

bih-jolokia1_004_pianta_07.jpg

bih-jolokia1_004_pianta_08.jpg

bih-jolokia1_004_pianta_09.jpg

bih-jolokia1_004_pianta_10.jpg