http://pepperfriends.org/uploads/tovarii/001/tovarii_001_fiore_06.jpg

Varietà:
Capsicum tovarii

 
Specie:
Capsicum tovarii Eshbaugh, Smith & Nickrent

 
Sinonimi:
Mukûru, Mucuru-uchu

 
Origine:
Perù

Tipologia:
Wild

Piccantezza:

Frutto:
Rosso

Cromosomi:
24

 

Specie selvatica

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsCompilatore: Oban 2021

Capsicum tovarii Eshbaugh, Smith e Nickrent

Capsicum tovarii - GRIF 14033 AVRDC

Capsicum-tovarii_003_fiore_02.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_03.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_04.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_05.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_06.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_07.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_11.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_12.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_14.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_15.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_16.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_17.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_18.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_19.jpg

Capsicum-tovarii_003_fiore_21.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_02.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_04.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_05.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_06.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_07.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_09.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_10.jpg

Capsicum-tovarii_003_frutto_11.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_01.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_02.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_03.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_05.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_06.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_09.jpg

Capsicum-tovarii_003_pianta_11.jpg