https://www.pepperfriends.org/uploads/hot-lemon/004/hot-lemon_004_frutto_21.jpg

Varietà:
Hot Lemon

 
Specie:
Capsicum baccatum

 
Sinonimi:
Aji Lemon Drop, Lemon Drop, Kellu Uchu, PI 315024

 
Origine:
Perù Sud America

Tipologia:
Tradizionali

Piccantezza:
Bassa (15.000-30.000 SHU)

Frutto:
Giallo

Cromosomi:

 

Varietà tradizionale del Perù, con frutti molto buoni da mangiare sia crudi che essiccati in polvere.

15.000-30.000 SHU

0 SHU 100.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsCompilatore: Oban 2015

Capsicum baccatum

Aji Lemon Drop

hot-lemon_003_frutto_05.jpg

hot-lemon_003_pianta_01.jpg

hot-lemon_003_pianta_02.jpg

hot-lemon_003_pianta_03.jpg

hot-lemon_003_pianta_04.jpg

hot-lemon_003_pianta_05.jpg

hot-lemon_003_pianta_06.jpg

hot-lemon_003_pianta_07.jpg

hot-lemon_003_pianta_08.jpg

hot-lemon_003_pianta_09.jpg

hot-lemon_003_pianta_10.jpg

hot-lemon_003_frutto_01.jpg

hot-lemon_003_frutto_02.jpg

hot-lemon_003_frutto_03.jpg

hot-lemon_003_frutto_04.JPG.9a5dd624c91345137ddb9ef819dc825c.JPG