https://www.pepperfriends.org/uploads/hot-lemon/004/hot-lemon_004_frutto_21.jpg

Varietà:
Hot Lemon

 
Specie:
Capsicum baccatum

 
Sinonimi:
Aji Lemon Drop, Lemon Drop, Kellu Uchu, PI 315024

 
Origine:
Perù Sud America

Tipologia:
Tradizionali

Piccantezza:
Bassa (15.000-30.000 SHU)

Frutto:
Giallo

Cromosomi:

 

Varietà tradizionale del Perù, con frutti molto buoni da mangiare sia crudi che essiccati in polvere.

15.000-30.000 SHU

0 SHU 100.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsCompilatore: Oban 2018

Capsicum baccatum

Aji Lemon Drop

hot-lemon_004_frutto_23.jpg

hot-lemon_004_frutto_21.jpg

hot-lemon_004_pianta_15.jpg

hot-lemon_004_fiore_06.jpg

hot-lemon_004_fiore_04.jpg

hot-lemon_004_fiore_03.jpg

hot-lemon_004_fiore_02.jpg

hot-lemon_004_fiore_01.jpg

hot-lemon_004_frutto_03.jpg

hot-lemon_004_frutto_05.jpg

hot-lemon_004_frutto_06.jpg

hot-lemon_004_frutto_07.jpg

hot-lemon_004_frutto_09.JPG.3b5dbcf4cf217fbabc8bd15414e0b417.JPG

hot-lemon_004_frutto_10.JPG.bea3f8609e89e1295e323099a0dfd272.JPG

hot-lemon_004_frutto_11.JPG.985bc7de21d9f4066236db10cf80b84c.JPG

hot-lemon_004_frutto_12.JPG.32e274f8beef5e0d0561cf9f933f7b69.JPG

hot-lemon_004_frutto_13.JPG.6b693457afdd67a96a9ec93368ff7f65.JPG

hot-lemon_004_frutto_14.jpg

hot-lemon_004_frutto_15.jpg

hot-lemon_004_frutto_16.jpg

hot-lemon_004_frutto_17.jpg

hot-lemon_004_frutto_18.jpg

hot-lemon_004_frutto_22.jpg

hot-lemon_004_pianta_02.jpg

hot-lemon_004_pianta_03.jpg

hot-lemon_004_pianta_06.jpg

hot-lemon_004_pianta_14.jpg

hot-lemon_004_pianta_16.jpg

hot-lemon_004_pianta_17.jpg