https://www.pepperfriends.org/uploads/vanuatu/002/vanuatu_002_frutto_04.jpg

Varietà:
Vanuatu

 
Specie:
Capsicum chinense Jacq.

 
Origine:
Vanuatu

Tipologia:
Tradizionali

Piccantezza:
Molto alta (300.000 SHU)

Frutto:
Arancio

Cromosomi:
24

 

Varietà con frutto caratterizzato da opacità non comune, quasi vellutato.

300.000 SHU

0 SHU 2.200.000 SHU

Semi disponibili presso l'Associazione PepperfriendsFoto di Scotti 2018

Capsicum chinense Jacq.

Vanuatu

DSC06291.jpg

DSC06292.jpg

DSC06293.jpg

DSC06294.jpg

DSC06720.jpg

DSC06721.jpg

DSC06723.jpg

DSC06806.jpg

DSC06942.jpg

DSC06957.jpg

DSC07025.jpg

DSC07030.jpg

DSC07037.jpg

DSC07042.jpg